X

Ik help u uw opdracht te vertalen naar een concreet eindproduct. Binnen de gestelde randvoorwaarden met behoud van de creatieve en conceptuele mogelijkheden. Ik help u tevens het op de juiste wijze te vercommercialiseren naar huurder, koper of gebruiker.

U kunt mij inzetten als klankbord of uitvoerder op totaalconcepten (van concept idee naar eind- product). Voor visualisatie van het concept, of illustratief werk.