Jan van Tellingen

architecture & creative consult

over

“Mensen zijn visueel in­ge­steld. Het ver­talen van een visie, een plan, een con­cept of een tech­nische vraag naar beelden, geeft het woord een extra dimensie.”

cases
projecten

Ik help u uw op­dracht te ver­talen naar een con­creet eind­product. Binnen de ge­stelde rand­voor­waarden met behoud van de creatieve en con­ceptuele mogelijk­heden. Ik help u tevens het op de juiste wijze te ver­commer­cialiseren naar huurder, koper of gebruiker.

U kunt mij inzetten als klankbord of uitvoerder op totaal­concepten (van concept idee naar eind­product). Voor visua­lisatie van het concept, of illu­stratief werk.